SplitDeco™

 

Artoris Műterem - SplitDeco™

 „Gyerekkori vágyam, hogy hazavigyem a mozivásznat, de mindig attól féltem, hogy ha otthon kitekerem, nem lesz rajta semmi...
Most keretet festek a levegőhöz, hogy láthatóvá tegyem az üres teret.”

Orgoványi Gábor a SplitDecóról

 

A SplitDeco (osztott dekoráció) egy új művészeti irányzat, melynek megalkotása Orgoványi Gábor képzőművész nevéhez fűződik. A SplitDeco stílusban készült alkotásokra jellemző, hogy megalkotásuk a digitális technológián alapuló szabadkézi festészet, általában több különálló, de tartalmilag összefüggő elemből állnak.

SplitDeco stílusban készülnek festmények, festmény-kompozíciók, sőt SplitDecoLive művészeti performansz is.

„Különálló alkotóelemek – egyedülálló alkotás”

 

 Artoris Műterem - SplitDeco™

 

Artoris Műterem - SplitDeco™ A SplitDeco™ célja a lényeg megragadása, és nem a részletek aprólékos kidolgozása. A SplitDeco™ nem festészet és nem is grafika — hanem képalkotás.

A SplitDeco™ lényege nem csupán a „több képből álló egyetlen mű” gondolata, hiszen ez már korábban megjelent a képzőművészetben is, hanem a köztes, üres tér életre keltése, összehangolása mindennapjainkkal, a rész és az egész viszonya. Az alkotás éljen, és ne csak lógjon a falon, vallják az Artoris Műterem alkotói. Egy jól eltalált SplitDeco™ kép voltaképpen térdramaturgia.

Orgoványi Gábor büszkén vállalt példaképei között vannak a nagy orosz realisták, Repin, Levitan, de a mesterként tisztelt Frans Hals, Luca Signorelli, J. M. W. Turner,  James McNeill Whistler, Jean Arp, Andy Warhol, Robert Rauschenberg és Marcel Duchamp is.  

 A SplitDecót szoros kapcsolat fűzi a társművészetekhez. Az irodalomból Ambrose Bierce szétszakított dramaturgiával megírt novellái, a filmművészetből pedig a képalkotás vágásokkal létrehozott módszerével rokon. Mindez párosul a környezetbe való belesimulás igényével. Az egyedi geometriai alakzatok és a fényben feloldódó kontúrok miatt az egyes SplitDecók nem síkszerűek, hanem térhatásúvá válnak.

 A SplitDeco™ egyensúlyát nem a mesterkélten szerkesztett kompozíciók biztosítják, hanem a lendületes vonalvezetés, majd annak megszakadása, valamint a folyamatosság hiánya. A fellépő hiány provokál, az előző események továbbgondolására, új gondolatokra sarkall. Ami hiányzik a képből, az legalább olyan fontos, mint ami rajta van.

A SplitDeco festmény általában vegyes technikával készül. Az alkotás első fázisában a digitális technika lehetőségeit kihasználva, a művész megálmodja, megkomponálja művét.

A következő fázisban elkészül egy digitális ecsettel felvázolt virtuális festmény, mely nagy vonalakban már hordozza a majdani kész mű hangulatát.  A giclée (zsiklé) technológiával (a tintafröcsköléshez hasonló eljárás, mint ahogy a francia  szó is erre utal) előállított kép azután a kreatív műszaki megoldások révén éri el végleges, a helyszínhez adaptált alakját. 

Esetenként ezt követően még az alkotó keze nyomán a hagyományos olajfestés útjain is haladva nyeri el végső formáját, a művész így  felhasználva a digitális képalkotás sajátos hangulatát, színvilágát, speciális hatásait,  a technika vívmányaival megtermékenyített, különleges síkbeli elrendezésű olajfestményt hoz létre, manuálisan.

Az elkészült műtárgy kifejezetten a SplitDecóhoz kifejlesztett módszerrel kerül rögzítésre az egyedi architekturális feltételeknek megfelelően. 

^ Tetejére Infovonal: (06)-20/528-2105

@ Levél

Elérhetőségünk

ARTORIS Műterem

Telefon:+36 (20) 52 82 105

Fax: +36 (1) 215-3342

e-mail: info@artoris.hu